Fördjupning

Fördjupa din tro!

Här hittar du i menyn länkar till olika områden – till exempel om Svenska Kyrkans Ungas globala engagemang, material du kan använda som ledare eller i din lokalavdelning och inspiration för att bearbeta din tro på olika sätt, ensam eller tillsammans med andra. Eller om du har en personlig fråga kan du kontakta vår nätpräst!