Andakt

Foto: Magnus Aronson

Få inspiration till andakter för barn och unga

Ordet andakt har sitt ursprung i tyskans andenken, det vill säga att tänka på något.

Här finns material för dig som vill tänka, be, sjunga och vara nära Gud, ensam eller i grupp. Det finns andakter med specifika teman, som till exempel kristen identitet, men det finns också andakter som passar bättre en viss tid på dagen.

Andakter för vilka grupper?

Andakterna kan vända sig till olika grupper. Generellt är andakterna skrivna för att passa barn- och ungdomsgrupper (som konfirmander och unga ledare), men det finns också mycket underlag som går att översätta till vuxengrupper.

Frågor om andaktsmaterialet?

Det mesta materialet är framtaget av den teologiska samordnaren för Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli. Har du frågor? Skriv till teologi@svenskakyrkansunga.se.