Färgen blå

Foto: Magnus Aronson

Vad innebär det att se med blå glasögon?

Den här andakten passar bäst för dig som är 14 år eller äldre. Delar av den är med i Delande nr 1 2016. 

Helighetens färg är blå. Blå som himlen, blå som havet, blått som vattnet i en dopfunt.

Material: Blått glas, papper eller något annat blått som kan fungera som ett blickfång, tända ljus.

Metod: Meditation över färgen blå. Vad betyder blått för dig? Är det blå varmt eller kallt? Nära eller långt borta? Är blått en färg för Gud? För något annat? Associera frit.

De heliga är något som bär en annan dimension, en annan verklighet. Något vi kan uppfatta med våra sinnen men kanske inte beskriva med ord. Det är den känsla som kan uppstå när vi går in i kyrkan eller när vi verkligen upplever naturen, ljuset, vattnet, himlen, träden.

I Bibeln är heligheten en del av Guds fullkomlighet. Hans namn är heligt ( 3 Mos 19:2) och Han ger denna helighet åt sitt folk när han helgar det Ps33:21.

Att se med blå glasögon är att se det heliga i allt. Gud finns i allt. Han är mitt i allt och håller allt i i sin hand. Vad betyder det? Kan vi egentligen förstå det ? Nej kanske inte, men vi kan känna det som en varm ström i vårt inre. Vi kan lita på att det är så. Mitt i allt som gör ont, mitt i kaos och otillräcklighet finns en annan dimension, heligheten, världen bortom denna.

Sång: ”Du är helig, du är hel” med Anne Hilde och Arve Reigstad eller ”Du är den du är” med Per Harling och Uppslaget – på Spotify.

Bön:

Herre,
Du är nära, du är här.
Mitt ibland oss finns du.
Vi anar din storhet ibland, som när man öppnar en dörr i ett mörkt rum och ljuset flödar in.

Tack för att du älskar oss,

Tack för att vi får vara dina heliga, dina barn

Genom Jesus, din son.

Amen