Att fråga efter Gud i allt

Foto: Magnus Aronson

Var finns Gud? Vad vill Gud? Vem är Gud?

Den här andakten passar bäst för dig som är 13 år eller äldre. Delar av den är med i Delande nr 2, 2016. 

Låt oss göra ett experiment. Ta fram mobilen och välj ut en facebookuppdatering eller ett twittercitat på måfå och fundera genom att ställa dig följande frågor:

  • Vem har lagt upp detta? Varför?
  • Vad säger detta mig just nu?
  • På vilket sätt talar detta om den Gud vi tror på?
  • Vilket bibelord kommer jag att tänka på?

Jag väljer en facebookuppdatering där en av mina vänner delat en artikel från Aftonbladet: ”Rullstolsburna vänner nekade på krogen”. https://www.aftonbladet.se/nyheter/article22349692.ab

Personen som lagt upp detta är en varm och rättrådig person men hen skulle inte kalla sig själv troende eller kristen. Jag vet att hen skulle startat en rejäl diskussion med vakterna och eventuellt restaurangägaren också om hen varit närvarande när de två rullstolsburna killarna inte fick komma in på krogen. Hen hatar orättvisor och umgås gärna med samhällets utstötta, delar det hen har med andra och ställer upp som frivillig när det behövs. En mycket praktisk människa som utan att egentligen veta om det lever med Kristus som förebild. Den typ av människa Paulus talar om i Fil 1:27-30. Gud handlar i världen, genom människor.

Ps 37: 30-31: ”Den rättfärdiges mun talar vist och hans tunga säger det rätta. Han bär sin Guds lag i hjärtat, han går utan att vackla.”

Bön

ur Bönboken – tradition och liv, nr 619:

Gud, du som har skapat mig
i en värld full av frågetecken,
gör mig till en frågare som
frågar på allvar för att komma
till ett svar. Gör mig till en
sökare, som söker livet på allvar,
som söker för att finna

Amen