Barnkonventionen

Andakter om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter har funnits sedan 1989. Ett sätt att uppmärksamma innehållet i konventionen är att stanna upp inför de olika artiklarna och fundera över vad de betyder.

 

Artikel 31. Barnets rätt till vila och fritid.

För att växa och utvecklas räcker det inte med att vi går i skolan, vi behöver leka också!  Någon har sagt att leken är barnens arbete, att barn bearbetar livet och det de är med om i leken. Vi behöver alla vila och eftertanke lika mycket som aktivitet. Bön och gudstjänst är en sorts ”lek inför Gud.” Tar du dig tid för vila, eftertanke, bön eller att fira gudstjänst?

Läs: Matteusevangeliet kapitel 6, vers 25-34, ”Gör er inga bekymmer”.

Bön: Spela lugn musik, ligg bekvämt på golvet och blunda eller titta upp i taket. Om du kan vara ute, ligg i gräset på en filt. Tänk på sådant du är bekymrad för, eller människor som du tror behöver en bön. Lämna dina tankar tyst till Gud.

Blås såpbubblor. Låt varje såpbubbla bära dina bekymmer och dina böner för andra till Gud. Njut av skönheten i såpbubblorna och i allt som växer just nu.

 

Artikel 20. Ett barn som inte kan bo med sina föräldrar har rätt att få hjälp att hitta ett nytt hem.

FN:s konvention om barnets rättigheter säger så här i artikel 20, som handlar om alternativ omvårdnad: Barn som för sitt eget bästa inte kan bo i sin familj ska ha rätt till särskilt skydd och hjälp från statens sida. Man ska ta hänsyn till barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund.

En del barn tas om hand av socialtjänsten för längre eller kortare tid för att deras hemmiljö inte fungerar. Barn som är omhändertagna kan vistas på hem eller placeras i fosterfamiljer, ibland långt borta från sin hembygd. Finns det barn som är placerade i fosterhem eller familjehem där ni bor och går i skolan? Hur har de det där? Hälsar släktingar eller vänner på dem? Blir de inbjudna till församlingens barnverksamhet eller till konfirmationsgrupper? Tvingas de på någon annans tro eller saknar de tvärtom möjligheter att utöva sin egen tro? Gud är som en förälder för alla människor, också dem som saknar föräldrar, eller de som har föräldrar som inte alltid klarar att ta hand om sina barn. Tror du att det är en tröst att ha Gud när föräldrar sviker, eller kan det tvärtom vara svårare att tro på Gud när man inte ens kan lita på sina föräldrar? Hur har du det med dina föräldrar? Känner du nån som har det jobbigt hemma eller av nån anledning inte bor med sin familj? Ser du Gud som en mamma eller pappa, eller har du svårt med den bilden? Hur tänker du dig Gud?

Läs: Matteusevangeliet kapitel 12, vers 46-50.

Sjung: Gud bor i ett ljus SvPs 357 eller Jag är hos dig min Gud SvPs 607

Be: Gud, tack för att du har gjort oss alla till en familj. Hjälp oss att lyssna på och bry oss om varandra. Gör kyrkan till ett hem dit vi alla får komma som vi är. Var hos oss när det inte fungerar som vi vill hemma, och skydda alla som har problem med sina föräldrar, eller de som vill men inte kan bo med sina familjer. Jesus visade oss att man inte behöver vara släkt för att höra ihop. Tack för att vi alltid hör ihop med dig, vad som än händer. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är, vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver Fader vår. Amen.

 

Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.

Läs: Matteusevangeliet kapitel 7, vers 7-12.

Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Det betyder att vuxna först och främst ska se till att det blir bra för barnet. Men hur bestämmer man vad som är bäst? Man behöver förstås prata med barn för att få veta mera, för ingen vet alltid bäst själv! Den gyllene regeln säger att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Men kanske måste vi gå ännu längre? Vi måste försöka leva oss in i en annan människas värld, så att vi kan se också när hon eller han faktiskt behöver något annat än det jag själv behöver.

Man kan också fråga sig: vet vi jämt vad som är bäst ens för oss själva? Ibland säger man att när vi ber så ger Gud oss grönt, gult eller rött ljus. Grönt betyder ja, gult betyder vänta och rött betyder nej. Vi får inte alltid det vi ber om, och en av anledningarna är nog att vi ibland ber om saker som inte är bra för oss själva och andra. Kanske är det bara Gud som vet vad som egentligen är bäst för oss? Och eftersom Gud själv har varit ett barn finns det säkert mycket vi kan lära oss av att försöka lyssna på Gud också.

Lek: Viskleken. Låt en mening går ringen runt med en viskning. Jämför slutversionen med början.

Kommentar: Det vi tror vi hör och det vi tror vi vet om andra stämmer inte alltid. Mycket kommer bort på vägen, särskilt när vi tror att vi vet bäst. Men när vi ber till Gud går det fram mer än vi säger och tänker, för Gud ser hela bilden, också det vi inte vet. Gud kan hjälpa oss att förstå mer om oss själva och om andra, när vi ber och när vi faktiskt lyssnar på varandra.

Be: Gud som haver.

Sjung: Man kan höra vad någon ser.

 

Artikel 12. Barnet har rätt till åsiktsfrihet och rätt att bli hörd i alla frågor som berör barnet.

För oss i Sverige är det självklart att man har rätt att ha egna åsikter. Men är det lika självklart att någon annan lyssnar på och tar hänsyn till mina åsikter? I en demokrati är det naturligtvis inte alla som får sin vilja fram, men meningen är att alla ska få vara med i samtalet, även barnen. Gud lyssnar alltid, även om vi inte alltid får det vi ber om. När vi ber händer det tvärtom ibland att vi själva upptäcker att vi egentligen vill något annat eller behöver något annat än vi först trodde. Så är det också när demokratin fungerar: vi lär oss nya saker om oss själva och varandra i samtalet.

Läs: Lukas kapitel 11, vers 5-10 (om bönen).

Be: Gud, tack för att du alltid lyssnar. Hjälp mig att lyssna till mig själv och till dig så att jag förstår mer av vad som är bäst för mig att göra. Förlåt mig när jag inte bryr mig om vad andra behöver och tror att de inte är värda att lyssna på. Hjälp mig att komma överens med dem jag har svårt för.Gör mig modig nog att stå för det jag själv tycker inför andra och modig nog att lyssna på dem. Hjälp mig att inte ge upp när det är svårt. Amen.

Gör: Skriv en liten lista över tre personer och tre ämnen som du vill be för den här veckan, och hitta en stund varje dag när du ber för och tänker på dem. I slutet av veckan, fundera över om du ser på de personerna och ämnena på ett nytt sätt eller inte.

 

Artikel 24: Barnets rätt till hälsa och sjukvård.

Man kan också fundera över: vad är friskt och vad är sjukt? Alla vet att en förkylning eller ett brutet ben är något som går över. Men det finns också barn som lever varje dag hela livet med olika funktionsnedsättningar. Vilken hjälp får man? Och hur blir man bemött av andra? Tycker man själv att man är ”sjuk”? Tycker andra det? Hur känns det?

Jesus helade ibland människor han mötte som var svårt sjuka eller hade funktionsnedsättningar. Idag litar vi mer på sjukvården än på bön när det kommer till sjukdomar. Men det Jesus var bra på var också att bemöta alla människor som lika värdefulla och unika antingen de var små eller stora, friska eller sjuka, beundrade eller illa omtyckta av andra. Det kan vi också försöka göra.

Läs: Jesus botar en lam man (Markusevangeliet kapitel 2, vers 1-12)

Gör: Har du själv något funktionshinder? Tänk igenom hur du skulle vilja bli bemött om du t.ex. var döv, hade ADHD eller svår glutenallergi. Vad skulle vara viktigt för dig då? Läs en barn- eller ungdomsbok som handlar om någon som har ett funktionshinder eller sjukdom. (Se tips under Ledare!) Tänk efter om det finns någon i din närhet som du tror att du själv kan göra en skillnad för genom hur du behandlar dem och ser på dem.

Be: Gud, tack för att du alltid ser oss för dem vi är och inte fastnar på hur vi ser ut eller verkar vara, som andra ibland gör. Ibland är det svårt att bli accepterad av andra. Ibland är det svårt att acceptera sig själv. Hjälp oss att bli bättre på att lyssna på och se varandra och ta hänsyn till vad andra behöver. Hjälp alla barn i världen att få tillgång till den hjälp de behöver för att leva hälsosamma, meningsfulla och roliga liv. Amen