Färgen grön

Foto: Magnus Aronson

Att så ett frö

Den här andakten passar bäst för barn i åldrarna 6-8 år. Delar av den är med i Delande nr 1. 

Färgen grön står i kyrkan för att växa, att utvecklas, för skapelsen och livskraften.

Material: En påse med blandade blomfröer, till exempel ettåriga sommarblommor med ringblommor eller blåklint, en påse såjord, småkrukor , bricka eller annat underlag, gladpack, något att sticka hål med, vatten.

Metod: Häll ut alla fröer på ett vitt papper. Låt barnen titta och fundera över varför fröerna ser olika ut? Är de döda eller levande? Vem har gjort fröerna? Vad behöver de för att växa? Jord, vatten och solljus. Utan jord får växterna ingen näring. Utan vatten torkar de bort och dör och utan solljus blir de långa och bleka, skrangliga och går sönder lätt. Låt barnen välja frö, gärna flera stycken, och planera dessa i småkrukor med såjord. Vattna och sätt gladpack över. Stick några hål så att det kan komma in luft.

Samtal: Fröerna är som vi människor. Vi är också olika. Några är korta, andra är långa, några har bruna ögon, andra har blå eller gröna. Men vi är alla människor, liksom fröerna är alla fröer. Vad behöver vi för att växa? Jord= vatten, mat och tak över huvudet, vatten=trygghet , ljus= kärlek. Vad behöver vi mer?

Vad händer när vi inte får vad vi behöver? Ett barn kan dö utan kärlek, precis som det kan dö utan mat och tak över huvudet. FN´s barnkonvention, som vi bestämt oss för att använda även här i Sverige, säger att alla barn har rätt att få vad de behöver för att växa – mat, tak över huvudet, trygghet och kärlek och omsorg från de vuxna. Men barn har också rätt att få bli lyssnade på när de berättar hur de har det.

Gud har gjort alla människor men för honom är barnen särskilt viktiga. I Bibeln står det att de vuxna måste bli som barn för att komma in i himlen och att vi människor måste hjälpa varandra, hjälpas åt för att ge alla det de behöver. Vi är Guds händer i världen. Det är upp till oss att göra det Gud vill.

Sång: Måne och sol, Psalm 21

Bön:

Gud,

Jag är ett barn. Ett barn som du har gjort. Hur vet jag inte men jag är här. Jag har ben att springa med, händer att vinka med, armar att kramas med. Jag har ett hus att bo i, mat i magen och vuxna som tar hand om mig. Jag har det nästan alltid bra. Jag bor på en jord som du har gjort. Tack för allt jag har. Men på den här jorden finns det andra barn. Barn som inte har det som jag. Barn som inte har det bra. Barn som du älskar, precis som du älskar mig.

Jag ber att de skall få det som jag. Att de ska slippa vara rädda, få mat, vatten och tak över huvudet, få känna trygghet och kärlek. Att de ska få växa upp till nya blommor i din trädgård.

Amen