”Jag är”

En andakt om att vara den man är

Sjung: ”Du som är den du är” Svenska Kyrkans Unga i Luleå stifts sångbok

Läs: 2 Mosebok, kap 3, vers 13-14

Reflektion:

Har du mött Gud någon gång? Det är en fråga som är svår att svara på, därför att möten med Gud inte liknar varandra. Även om vi alla svarar ja så skulle inget möte vara det andra likt.

Har du talat med Gud och fått svar? Också det kan vara svårt att ge ett kortfattat svar på, men alla har vi nog nån gång upplevt att Gud kan komma nära oss.

Mose möter Gud i öknen i en brinnande buske. Gud visar att den här platsen och den här stunden är annorlunda, för att de två möts. Marken har blivit helig mark.

Mose vill veta vem Gud är, känna Guds namn. Att äga någon annans namn, det är att ha en del av makten över den personen. Men ingen kan ha makten över Gud. Så säger också Gud att hans namn är lika allomfattande som han själv; JAG ÄR. Ändå säger namnet faktiskt något om Gud, och om oss.

När Gud kallar på oss, när han ger oss en kallelse, då handlar det inte i första hand om en kallelse till en uppgift eller ett yrke, även om det kan handla om det också. Kallelser får vi från alla håll, om vi med det menar olika försök att forma oss eller ge oss en inriktning i livet; ibland välmenta, ibland knäckande försök. ”Var snäll.” ”Försök vara mera lik din bror.” ”Var söt.” ”Satsa på dig själv.” ”Du skall inte tro att du är nåt.”

Men Gud börjar i en annan ända. Han som ÄR kallar oss först att VARA. Dels att bara VARA här i hans skapelse, att leva det liv han har gett oss. Men också att VARA tillsammans med honom, för att hämta kraften att stå emot falska kallelser och uppdrag. När vi ÄR tillsammans med honom får vi ett eget utrymme, en plätt helig mark, där han ger oss chansen att omvärdera det vi tror att vi vet om oss själva och världen.

Mose hade inte tänkt sig att bli en folkledare. Han visste att faraos makt var omöjlig att bryta. Han var i öknen för att han ville överleva och såg flykten som enda möjligheten. Men nära JAG ÄR fick han till sin förvåning höra att det fanns en annan väg framåt, där han själv hade en helt annan roll att spela.

Låt oss försöka att vara närvarande och ställa oss på helig mark, tillsammans med den som ÄR, för att hitta den som vi kan VARA tillsammans med Gud.

Bön: Gud, hjälp oss att hitta en plats tillsammans med dig där vi vågar känna efter vilka vi innerst inne är och vad vi innerst inne vill. Gör oss öppna för dig, så att du får vara med oss där och hjälp oss att lyssna till vad du vill med oss. Förlåt oss när vi kör över andra eller sviker dem. Hjälp oss att vara ärliga mot andra och se och uppmuntra dem när de behöver det.

Tack för att du känner våra verkliga namn och har skrivit dem i Livets bok. Hjälp oss att tro på att du kan göra också det omöjliga möjligt. Vi ber med Ansgar: Herre, om du vill göra ett under med mig, gör mig av nåd till en god människa. Amen.

Sjung: Våga vara den du är.