Ljuset

Foto: Magnus Aronson

Vi ska göra som Jesus gjorde

Den här andakten passar bäst för dig som är 14 år eller äldre. 

1 Joh 1-2: 15.

Johannes skriver I sitt första brev om Gud som ett ljus, Gud som är kärleken och Jesus som för vår talan inför Gud om någon syndar. I 1:9 finns löftet om Guds förlåtelse då vi bekänner våra synder: ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet”. Johannes räknar med att vi syndar! Om vi påstår något annat gör vi Gud till lögnare och hans ord finns inte i oss, skriver han. Om vi ska kalla oss kristna, om vi säger att vi förblir i honom så måste vi leva som han levde. ”Vad innebär det då? Älska inte världen ty det som finns i världen, vad kroppen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen” (1 Joh 2:16).

Det är ju verkligen inte det enklaste, det vet vi alla. Vi vill ju så gärna tillhöra gruppen, ha det alla andra har, få det alla andra får. Det finns ju recept för ett lyckat liv. Det räcker att läsa vilket livsstilsmagasin som helst för att konstatera det. För att vara rätt skall vi klä oss på ett särskilt (moderiktigt) sätt, inreda våra hem minimalistiskt, vitt, boho chick, vad som nu är modernt. Men allt detta , gör det oss lyckliga? Ligger framgången i att ha det andra avundas oss? Nej, tvärtom. Hålet i själen blir större då vi fyller det med fel saker. Vi missar målet med vårt liv. Hur ska vi då göra? Jo vi ska göra som Jesus gjorde. Vi ska härma honom ”Imitatio Christi” som det heter på latin. Att härma Jesus innebär att vända på perspektivet, se till det lilla, det utsatta, det föraktade. Är vi tillräckligt modiga för det? Ja kanske ibland. Men Gud ser vår längtan att göra det som är rätt och leder oss rätt.

Bön:

Jag bekänner inför dig, helige Gud,
att jag ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar.
Tänk på mig i barmhärtighet
och förlåt mig för Jesu Kristi skull
vad jag har brutit.

Amen

Lyssna på Psalm 275 Led, milda ljus på Spotify.