Mitt kors

Mitt kors

Den här andakten passar bäst för den som är 13 år eller äldre. Delar av den är med i Delande nr 3, 2016. 

Ja, jag bär ett kors runt halsen. Det är inte stort, inte vräkigt, inte glittrande. I själva verket syns det knappt. Det är inte det kors jag fick när jag konfirmerades. Det är inte ens mitt favoritkors. Men det är ett kors. Du kanske också har ett kors runt halsen? Vad betyder ditt kors för dig? Är det ett tecken på att du är konfirmerad? Att du tillhör Svenska Kyrkans Unga? Att du bestämt dig för att visa att du är kristen? Att du tror på Gud?

Övning

Ställ dig/er som ett kors, raka i ryggen och med armarna utsträckta åt sidorna. Nu bildar kroppen ett kors. Huvudet till fötterna är den stående delen. Den förbinder himlen med jorden, Gud med människa. Armarna är korsarmen. De är utsträckta för att nå andra, omfamna andra människor. De står för gemenskapen med våra medmänniskor. Men vilka är de?

Korset är vår viktigaste symbol, gemensam för alla kristna. Det som från början var ett avskyvärt grymt avrättningsredskap har blivit en symbol för befrielse, livets seger över döden, Guds kärlek och omsorg om oss människor. Men det är också en symbol som använts som maktinstrument. Jag tänker på korstågen, kolonisationen av Amerika och Afrika. Det är ett perspektiv som är viktigt att tänka på. Vad betyder korset för andra? Kan den symbol som för oss står för frihet och kärlek stå för förtryck och hat? Kristna i andra delar av världen förföljs för sin tro. De dödas och diskrimineras. Kyrkor bombas och skövlas. Vad beror detta på? Vilka är det som förföljer dem? Varför? Skall vi reagera starkare när kristna förföljs än om det t ex handlar om muslimer eller judar?

I Svenska Kyrkan idag råder det en tämligen hätsk debatt om detta. Diskussionen har urartat till rena påhopp. Men vad skulle Jesus ha sagt? Är de kristna våra bröder och systrar, våra medmänniskor mer än andra? Ja vad skulle Jesus ha gjort?

I två bibelord får vi ledtrådar till hur Jesus ser på detta. I Luk 10:25-37 berättas liknelsen om den barmhärtige samariern. I Joh 4:4-34 möter han kvinnan vid Sykars brunn. Läs dessa och reflektera? Vem är vår broder? Vilka är kyrkan som vi sjunger om i psalmen nedan?

Ps 790

Ge kyrkan kraft att höras bland stadens många ljud, där många gudar vördas men få dock anar Gud. Ge kyrkan kraft att vara för stadens folk ett hem, i handling uppenbara Guds närvaro bland dem.

Ge kyrkan kraft att lyssna till stadens många rop, de rop som aldrig tystnar i längtan efter bot. Ge kyrkan kraft att tala för dem vars röst ej hörs. Guds kraft sker i det svaga, i hjärtan som berörs.

Ge kyrkan kraft att våga bli svag för Kristis skull och ständigt, ständigt tåga i Kristi efterföljd. Ge kyrkan kraft att lida när kampens smärta krävs och aldrig nånsin tiga när sanningen förkvävs.

Ge kyrkan kraft att sjunga i staden en ny sång med språk som kan förkunna bland asfalt och betong, att mitt i utsattheten finns det ett rum av ro, att mitt bland stadens gator ett frö av tro kan gro.

Bön

Herre, låt korset stå för kärlek och försoning, inte splittring och hat.
Vi ber för våra medmänniskor.
Vi ber för oss själva.
Låt korset vara kärlekens tecken i världen.
Låt oss se vad vi kan göra för våra medmänniskor
och ge oss mod att faktiskt göra något som gör skillnad.

Amen