Om att vara utanför

Möt mig nu som den jag är

Du behöver: en musikspelare, en korg, papperslappar och pennor.

Tänd ljus och spela lugn musik på bandspelare eller CD.
Låt alla ligga bekvämt t.ex. på golvet och blunda och lyssna.

Återberätta kort historien om Josef och hans bröder i Första Mosebok 37:1-36, t.ex. ur Barnens bibel.

Be deltagarna fundera över om de känner igen sig i berättelsen.
Har du varit favoriten, som Josef?
Har du varit utanför gemenskapen, som han?
Har du känt dig orättvist behandlad, som hans bröder?
Vilket tror du är värst? Vad kan man själv göra något åt?

Tänk på en person i berättelsen och tänk ut ett råd som du skulle vilja ge, eller något du vill säga till den personen.

Låt alla tänka tyst en stund, låt sedan alla sätta sig upp och med en papperslapp och penna skriva ner det de tänker, eller bara med en tom lapp markera det de tänkt på. Samla alla lappar i en korg.

Ställ korgen mitt i rummet och samlas i en ring. Be en kort bön för alla som blir utanför och alla som blir illa behandlade, för alla som bär på ilska och ensamhet och alla som gör andra illa. Be om hjälp att bygga en öppen gemenskap där alla får plats och man får vara den man är. Be en bön tillsammans, t.ex. Gud som haver eller Vår fader.

Om ni vill kan ni sjunga, t.ex. 767 i psalmboken Möt mig nu som den jag är, eller ur Psalmer i 2000-talet, nr 885 A Touching Place.