En andakt om ondska

Vem är ond?

Läs: Bibeltext

Lukasevangeliet kapitel 11, vers 14-26. (Jesus driver ut en stum demon.)

Reflektion, del 1

Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare, skrev så här i sin privata journal som gavs ut efter hans död, ”Vägmärken”: ”För den som tror ska det sista undret bli större än det första.”

Antingen vi tror på en andlig kamp i världen mellan änglar och demoner, eller föredrar att tänka oss att ondskan bara är en brist – frånvaro av kärlek, av empati, av god vilja, av Gud, snarare än en aktiv anti-makt – så har vi alla bevittnat effekten av ondska i stort och smått. Bibeln lär oss att ingen är undantagen från kampen mellan gott och ont, det finns inga neutrala territorier.

Reflektion, del 2

Så vilken sida står vi på? Du och jag kanske känner oss rätt så säkra på att vi står på det godas sida och tänker att det är extrema personer som Hitler som man möjligtvis kan kalla onda, eller kanske hellre sjuka? Men sanningen är nog att det bor ett frö till både en liten Hitler och en liten Moder Teresa inuti oss allihop, och vi kan aldrig vara helt säkra på vilken sida som omständigheterna kommer att locka fram under ett helt liv.

Människorna som ifrågasatte Jesus ville ha gränserna klara: var Jesus Satans hjälpreda eller Guds? De ville kunna avfärda honom en gång för alla som fel sort. Vad Jesus visar är att det är då vi avfärdar varandra som fel sort som vi är riktigt illa ute. När vi har storstädat  och slagit oss till ro med tanken på att det inte är vi som är eller har problemet, det är då vi antagligen blivit ockuperade, slagna av en blindhet som i bästa fall bara gör oss litet självrättfärdiga och i värsta fall får oss att förfölja oliktänkande.

Reflektion, del 3

Men den som ställer sig på Jesus sida och försöker se med hans perspektiv ska upptäcka likheter mellan sig själv och varje människa, också den man har svårast för. När vi ser det vi har gemensamt kan vi börja förstå vad Jesus kärlek handlar om. Inte främst om att ha varma känslor för alla vi möter, men att ha en vakenhet och en grundempati som gör att vi faktiskt vill behandla varandra som ”rätt sort”. Och istället för att slutet blir värre än början så kan det bli som Dag Hammarskjöld säger: För den som tror ska det sista undret bli större än det första.

Bön

Gud, Tack för att du har makt över ondskan, både i världen och inom oss.
Bevara oss från att göra oss själva blinda för andras lidande.
Bevara oss också från att göra oss själva blinda för det goda,
när det dyker upp på oväntade platser,
eller hos de människor som vi avvisar eller har svårt  för.
Gör oss till redskap för din fred och din frid,
just sådana som vi är och med de gåvor vi har.
Och om du vill göra ett under med oss, Herre,
låt då det sista undret bli större än det första:
Gör oss till goda människor.
Amen