Bibelstudier

Att prata om tro med Bibeln som verktyg

Svenska Kyrkans Unga tycker att Bibeln är viktig. Att med hjälp av Bibeln samtala kring tron med Kristus i centrum tror vi är nödvändigt för att stärka unga kristna i sin tro.

Här hittar du bibelstudier utifrån olika teman. Låter något extra intressant för dig?

Vi har också digitala bibelstudier, ledda av vår nationella arbetsgrupp för kristen tro och identitet. Du hittar dessa här.