Demokrati – tips och material

En samlingsplats för allt demokratimaterial i Svenska Kyrkans Unga

På den här sidan har vi samlat ihop allt material som Svenska Kyrkans Unga har tagit fram som rör demokrati, framförallt sådant material som är nyttigt och användbart för lokalavdelningen. Vi delar också med oss av länkar till andra organisationers användbara material.

Mallar

Lokalavdelningens årsmöte – mallar och tips

Inspiration

Att jobba i styrelse i lokalavdelning

Demokrati är kul – om hur lokalavdelningen kan vara demokratisk mellan årsmöten

Demokratigruppen – här finns samlade tips från Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupp för demokrati, bland annat filmer om mötesteknik.

Andra aktörer

Spellista med filmer från Vi Ungas projekt ”Bestämma trots ålder” (om rättvisa och roliga årsmöten för alla åldrar)

Tips och metoder för mer inkluderande möten från forening.se 

Mer material?

Finns det något material ni saknar? Eller något material som just ni vill dela med er av? Skicka iväg ett e-post till kommunikation@svenskakyrkansunga.se så kanske det kommer upp här.