Godhet har makt

Vår diakonala satsning 2017-2019

Med hjälp av #projektgodhet peppar vi varandra och sprider våra goda initiativ till andra. Allt för att göra världen Gud satt oss att förvalta, lite bättre.

Människor far illa, både nära och långt borta. Behoven är stora bland de som är särskilt utsatta. Detta sker samtidigt som en majoritet av svenska folket lever i överflöd. Svenska Kyrkans Unga känner en oro över utvecklingen och vill bidra till att sprida mer ljus i världen. Som kristna är det vår plikt att hjälpa människor som har det svårt.

Treårigt projekt

Svenska Kyrkans Unga vill därför under tre år medverka i och uppmärksamma diakonalt arbete. För att verka i hela Guds skapelse bedriver Svenska Kyrkans Unga satsningen Godhet har makt över ondskan mellan 1 januari 2017 och 31 december 2019. Satsningen ska bidra till att göra människors liv mer meningsfulla genom diakonalt arbete lokalt, regionalt och nationellt.

Godhet har makt över ondskan är ett projekt som Riksårsmötet 2016 har beslutat om, efter en proposition från förbundsstyrelsen. Här kan du läsa ursprungspropositionen.

Hur kan du vara med och bidra?

Idén till Godhet har makt över ondskan kom från ett initiativ som genomfördes i Lunds distrikt, som valde att tillsammans samla in skor till nyanlända flyktingar under den stora flyktingströmmen 2015. Det gick så bra att förbundsstyrelsen började ställa sig frågan om det inte går att göra i hela organisationen.

Skoinsamling är ett förslag på initiativ som vilken lokalavdelning som helst kan göra. Ett annat initiativ kan till exempel vara att lokalavdelningen skänker eventuell överbliven mat vidare till annan hjälporganisation eller ett besök till det lokala demenshemmet. Inga initiativ är för små, inga är för stora. Även det som är bra, kan bli ännu bättre. Det viktiga är att vi sprider det fantastiska som görs och inspirerar varandra till goda initiativ för andra som behöver det.

Dela och inspirera på #projektgodhet

För att göra ett initiativ krävs faktiskt inte särskilt mycket. Det enda som krävs, förutom själva handlingen, är att det dokumenteras i en kortare text och bild och läggs upp på sociala medier under #projektgodhet. Initiativen sprids sedan i projektets sociala medie-kanaler.

Ett barn som ritar med gatukritormassor med fairtrademärkt fika

Kontakta oss

Du når projektgruppen på godhet@svenskakyrkansunga.se. Du kan följa projektet på Facebook och Instagram. Följ också och använd #projektgodhet.

Fakta – Vad är diakoni?

Väldigt enkelt beskrivet kan man säga att diakoni är kyrkans sociala arbete på olika områden. Alla församlingar i Svenska kyrkan har minst en anställd diakon som har huvudansvaret för det arbetet. Kyrkan finns till för att möta och stötta utsatta människor på olika sätt.