Intro

En bok om livet, tro och tvivel

INTRO är en bok tänkt för dig som är cirka 15-18 år. En bok om livet, om tro och tvivel och om människor som brottats med kärleken, döden och meningen. En bok med korta texter ur Bibeln, möten med Bibelns människor, reflektioner och dikter. En tankebok, en andaktsbok, en pratbok, en ledarbok eller en present till nån du tycker om: använd den som du känner är bäst!

Skriven av arbetsgruppen för ett bibelmaterial inom Svenska Kyrkans Unga: Royne Mercurio, församlingspedagog i Linköpings stift, Mattias Rosenquist, präst i Växjö stift och Maria Hammarström, teolog på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli, med bilder av Lowe Stigsson Haak, illustratör från Lunds stift.

Boken kan köpas i vårt materiallager.