Demokrati är kul!

Hur vara demokratisk mellan årsmöten?

Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupp Demokratigruppen har arbetat fram ett material riktat till lokalavdelningar som handlar om hur lokalavdelningen kan vara demokratisk mellan årsmötena. I materialet finns tips och tricks.

Här hittar du materialet.