En hel del

En medlemsutbildning

Att vara en rörelse är att vara i ständig rörelse. Det är gemenskap och att vara en del av en helhet. Att vara del av en rörelse som Svenska Kyrkans Unga betyder en hel del! Varje ideell rörelse har ett hjärta och en identitet och som medlem är man med och formar den identiteten.

En hel del-medlemsutbildning har sprungit fram ur ett behov av att få stanna upp och reflektera kring medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga.  Vad är Svenska Kyrkans Unga? Vad är Svenska Kyrkans Ungas mål och syfte? Hur kan jag som enskild medlem vara med och påverka rörelsens utveckling?

En hel del är ett medlemsutbildningsmaterial både för den som är ny medlem, eller har varit med i några år. Det är en verktygslåda med praktiska övningar och diskussioner som ställer frågor om demokrati, kristen tro, församling och lokalavdelning. Det är ni själva som tillsammans hittar svaren.

En hel del kan användas i en grupp, i lokalavdelningen, på läger, i distriktet, överallt där ni möts och funderar över vilka ni är och vart ni är på väg. Del för del bygger ni helheten – Svenska Kyrkans Unga.
En hel del är framtagen i samarbete med Sensus, som gärna hjälper till att göra medlemsutbildningen som en studiecirkel. Vill du ha ett eget exemplar? Beställ i Svenska Kyrkans Ungas Materiallager.