Material mot sexuella övergrepp

Vad gör vi nu?

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer #5

Sveriges Kristna Råd har tagit fram nya riktlinjer (2018). Riktlinjerna är ett sätt att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker samt råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett. Ladda ner det här.

Vad gör vi nu?

Så heter materialet från Svenska kyrkan som innehåller riktlinjer för att förebygga och bemöta sexuella övergrepp i Svenska kyrkan.

Materialet innehåller flera olika delar, t.ex. teologisk reflektion, intervjuer med människor som arbetar med frågorna, erfarenheter från drabbade, och information om hur lagar och regelverk ser ut.

Materialet innehåller  information kring fyra nya delar: pojkar som offer för sexuella övergrepp, kvinnor som förövare, övergrepp genom sociala medier och på Internet och förhållningssätt kring ideella ledare.

En handledning visar hur man i församlingen kan göra en handlingsplan mot sexuella övergrepp, för att försäkra sig om att alla vet vem som ansvarar för vad och vad var och en ska göra om det otänkbara ändå händer.

Dessutom uppmuntras alla församlingar att utbilda sina anställda, sina ideella ledare och förtroendevalda med hjälp av riktlinjerna: det bästa sättet att förebygga sexuella övergrepp är att så många som möjligt är medvetna om att det är något som faktiskt händer och kan vara uppmärksamma på signaler om att något är fel.

Materialet kan laddas ned som en pdf-fil från Svenska kyrkans och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsidor. Du kan klicka här!