Troligt

En tidning om tro, tonåren och mycket annat

Mellan åren 2005–2015 gav Svenska Kyrkans Unga ut medlemstidningen Troligt. Här hittar du numren från åren 2012, 2013, 2014 och 2015 med tillhörande ledarhandledningar (för 2013–2015).

2012
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

2013
Nr 1 (ledarhandledning)
Nr 2 (ledarhandledning)
Nr 3 (ledarhandledning)
Nr 4 (ledarhandledning)

2014
Nr 1 (ledarhandledning)
Nr 2 (ledarhandledning)
Nr 3 (ledarhandledning)
Nr 4 (ledarhandledning)

2015
Nr 1 (ledarhandledning)
Nr 2 (ledarhandledning)
Nr 3 (ledarhandledning)
Nr 4 (ledarhandledning)