Om Barnkonventionen

Vad är barnkonventionen?

Barn är människor. Barn har – precis som vuxna – mänskliga rättigheter, och behöver särskilt stöd och skydd. Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter antogs 1989, efter mer än femtio års arbete. Från januari 2020 blir barnkonventionen en del av Sveriges lag.

Fyra artiklar sammanfattar och är som en ram för barnkonventionen, som alla andra artiklar ska tolkas utifrån.

Det är:

  • Artikel 2 Inget barn ska diskrimineras.

  • Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas i alla frågor som rör barnet.

  • Artikel 6 Barnet har rätt till liv och utveckling.

  • Artikel 12 Barnet har rätt till deltagande och inflytande.

 

Artikel 2 betyder att alla barn har samma värde och därför ska ha samma rättigheter. Bakgrund, religion, kön, funktionsnedsättning med mera ska inte påverka.

 

Artikel 3 betyder att vi måste tänka på vad som är bra för barn när vi fattar beslut, inte bara beslut om till exempel barnverksamhet utan om allt som berör dem.

 

Artikel 6 betyder att vi ska slå vakt om barnets rätt att blomstra. Barn behöver inte bara mat och kläder, barn behöver växa psykiskt, fysiskt, andligt och socialt.

 

Artikel 12 betyder att barnet har rätt att få uttrycka sig och att vuxna ska lyssna och ta hänsyn till barns åsikter. Det räcker alltså inte med att vuxna fantiserar om vad de tror att barn tycker, tänker eller behöver.

HÄR kan du läsa alla artiklar i sin helhet.

HÄR kan du läsa eller lyssna på en lättläst text om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida.

 

Nedanför kan du även sen filmen ”Vad är barnkonventionen?” från Barnombudsmannen.