Barnkonsekvensanalys Utbildning

Vad är skillnaden…

mellan att få vara med och att vara delaktig? Det är en av frågorna som Barnkonsekvensanalysutbildningen, förkortat BKA, kretsar kring. Svenska Kyrkans Unga har tagit fram utbildningen för att barn och unga ska få ta plats och bestämma i frågor som rör dem, i sin församling.

Kyrkomötesbeslut

Det hela började med att kyrkomötet beslutade att det ska göras en barnkonsekvensanalys inför alla beslut som tas på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Det handlar alltså om att barnens bästa ska vara i åtanke när beslut tas, så att inga av artiklarna i barnkonventionen kränks. Vi i Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt att målgruppen, i det här fallet barn och unga, är delaktiga i barnkonsekvensanalysarbetet i församlingarna och har därför tagit fram den här utbildningen.

Målgrupp

Är barn och unga i Svenska kyrkan, men anställda och förtroendevalda får gärna delta på de ungas villkor. En lokalavdelning kan vara en bra grupp att utgå ifrån men det är inget krav.

Folder

Här kan du ladda ner en ifyllningsbar folder att dela ut när du håller utbildningen i barnkonsekvensanalys i ditt stift/distrikt. Du kan själv fylla i information om kostnad, tid, datum, plats anmälan och så vidare i datorn innan du skriver ut den. Sida två av foldern är uppochner  just för att det ska bli rätt när du sedan skriver ut den.

Exempel ur materialet

Här kan du se några utdrag ur innehållet i materialet som vi använder oss av i utbildningen. Exempel BKA-material

Ledarhandledning

Delar av materialet som används vid utbildningen har Svenska Kyrkans Unga tagit fram. I Ledarhandledningen saknas ett avsnitt i B-delen. Här är fallbeskrivningarna som saknas.

Var finns det BKA-utbildningar?

Tre distrikt inom Svenska Kyrkans Unga började 2017 att erbjuda BKA-utbildningar med materialet: Härnösand, Uppsala och Stockholm, och två till distrikt, Skara och Karlstad är under 2019 också på gång. Hör av dig till distrikten eller till Arrangemangs- och utbildningssamordnare Maria Hammarström, e-post maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se, telefon 018-640 645, på förbundskansliet om du vill veta mera!