Utbildning

Lära tillsammans

Svenska Kyrkans Unga använder sig gärna av folkbildning. Som barn- och ungdomsorganisation engagerar vi oss i frågor som rör bildning av flera olika slag. Ibland driver Svenska Kyrkans Unga utbildningar själva, ibland tillsammans med andra. Ibland tipsar vi om externa utbildningar som organisationen kan ha nytta av. Här hittar du de utbildningar som är aktuella just nu.