Frågor och svar

Här finns svaret på dina frågor

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor. I menyn är frågorna uppdelade i olika kategorier. Välj den kategori som du tror är aktuell för just din fråga.

När du skickar ett e-post med personuppgifter till oss hanterar vi det enligt vår Personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kommer att landa i vårt e-postsystem och raderas därifrån så snart ditt ärende är åtgärdat. Dina personuppgifter kan därefter flyttas till andra system beroende på ditt ärende.

Finns inte din fråga? Skicka den direkt här!