Årsmöte i lokalavdelningen

Tips och tricks till lokalavdelningens årsmöte

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna så ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Demokratigruppen har tagit fram information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.

Nedan ser du en instruktionsfilm för Inbjudan till årsmöte. 

1. Att kalla till årsmöte

2. Mall till kallelsen i word-format

3. Mall till föredragningslista i word-format

4a. Mall till LA som vill byta namn i word-format

4b. Mall till LA som vill bli vilande i word-format

4c. Mall till vilande LA som vill nystarta i word-format

5. Att skriva en motion (Här hittar du en film som Svenska Kyrkans Ungas demokratigrupp har gjort om motioner)

6. Rollfördelning

7. Egen ekonomi eller inte

8. Tips på övningar

9. Mall till protokoll i word-format

10. Att göra efter årsmötet

Här hittar du filen i sin helhet.

 

Demokratigruppen tar gärna emot tankar och synpunkter på hur materialet kan utvecklas. Hör av er till demokrati@svenskakyrkansunga.se

Här finns mer information om Demokratigruppen och andra material som de har gjort.

Vill ni ha en snygg logga till lokalavdelningens årsmöte? Material för det finns här.

Stadgar – Nyhet 2021

De tre första paragraferna av stadgarna är gemensamma för alla delar av Svenska Kyrkans Unga, såväl lokalavdelning, distrikt som förbund. Det innebär att eventuella förändringar i dessa paragrafer beslutas av Riksårsmötet.

Riksårsmötet 2020 fattade beslut om förändringar i §3. Stödmedlemskapet, som det har sett ut tidigare, har tagits bort och vuxenmedlem kommer från och med 2021 att kallas stödmedlem istället. För övrigt är det ingen skillnad, det kommer fortfarande att vara gratis för 30+ att vara med.

Detta innebär att alla lokalavdelningar behöver ändra sina stadgar på årsmötet 2021. Framförallt gäller detta i §3, men lokalavdelningen kan ju behöva ändra fler paragrafer om det till exempel står om vuxenmedlemskapet där.

Här finns ett förslag på proposition som lokalavdelningen kan använda sig av. Förslag till proposition

För att det ska bli tydligt för vem stadgarna gäller behöver dokumentet ha en rubrik som lyder ”Stadgar för Svenska Kyrkans Unga lokalavdelningens fullständiga namn” och ett datum som visar när stadgarna antogs.

När stadgarna är antagna ska de läggas in på Medlemssidorna under ”Organisationsfil”. I kommentarsfältet anges ”Stadgar_xxxxxx” (xxxxxx = datum då stadgarna antogs).

Här kan du läsa mer om stadgar och se förslag till normalstadgar för lokalavdelning.