Medlemsförsäkring

Om olyckan är framme

Som medlem i Svenska Kyrkans Unga är du försäkrad genom vår kollektiva olycksfallsförsäkring.

Allmänt

Det betyder kort att försäkringen kan gå in och ersätta för kostnader som uppkommer i samband med olycksfall, såsom läkarvård, resor i samband med vård och saker som gått sönder i samband med olyckan. Den gäller för alla som är bosatta och skrivna i Sverige och som deltar vid arrangemang anordnade av Svenska Kyrkans Unga, såväl i lokalavdelningen som distriktet och förbundet, men också vid resor till och från arrangemang.
Observera att försäkringen inte gäller vid stöld eller för borttappade saker. Om detta händer – kolla upp din hemförsäkring istället.

I Sverige

Om det har hänt något som du vill anmäla till försäkringsbolaget hör du av dig till Svenska Kyrkans Unga för att få blanketter för skadeanmälan. Du fyller i blanketten och skickar tillbaka den till Svenska Kyrkans Unga. Blanketten skrivs sedan under och skickas vidare till försäkringsbolaget. Du får en bekräftelse på att ärendet har lämnats vidare och sedan tar försäkringsbolaget kontakt med dig. Därefter har du kontakt med dem direkt. Om det uppstår något problem eller om du inte får den hjälp du behöver hör du av dig till Svenska Kyrkans Unga så följs ärendet upp.

Utomlands

Om något händer dig när du är utomlands och du behöver hjälp redan på plats ringer du till SOS i Köpenhamn +4570105050. Där anger du att du är försäkrad genom Svenska Kyrkans Unga i Moderna försäkringar och att kundnumret är 504532.
Om du vill göra en anmälan när du kommer hem gör du på samma sätt som när du anmäler ett ärende som hänt i Sverige.

Om olyckan är framme!

På den här sidan hittar du vår folder med försäkringsvillkoren.
Här kan du hämta försäkringsvillkor för Svenska Kyrkans Ungas medlemsförsäkring (pdf).
Folder med försäkringsvillkor

För att få blanketter kontaktar du vår medlemshandläggare. När anmälan görs ska du bifoga kopior på kvitton av utlägg och se till att en ledare intygar att olyckan skett under aktiviteter anordnade av Svenska Kyrkans Unga.

Skicka skadeanmälan till: 

Maria Ekstedt,

Svenska Kyrkans Unga

Västra Ågatan 16

753 09 Uppsala

 

Frågor? Kontakta Maria Ekstedt tel 018-640 642, maria.ekstedt@svenskakyrkan.se, eller någon annan på förbundskansliet, tel 018-640 640, e-post: unga@svenskakyrkan.se.