Om oss

En demokratisk rörelse med Kristus i centrum

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet. Unga människor kan och vill. Därför vill vi också vara en ung röst för att forma och påverka vår kyrka och samhället.

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf är kompletterad med en idé som kort beskriver vad medlemmar tycker är viktigt med Svenska Kyrkans Unga. Så här lyder iden:

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

 

När du skickar ett e-post med personuppgifter till oss hanterar vi det enligt vår Personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kommer att landa i vårt e-postsystem och raderas därifrån så snart ditt ärende är åtgärdat. Dina personuppgifter kan därefter flyttas till andra system beroende på ditt ärende.

Kontakta oss