Demokratigruppen

"Utveckla Svenska Kyrkans Ungas demokrati"

Demokratigruppen är en av de nationella arbetsgrupper som förbundsstyrelsen har tillsatt. Demokratigruppen jobbar med upplysning, utbildning och utveckling. Upplysning och inspiration för lokalavdelningar som inte vet så mycket om föreningsdemokrati, utbildning för dem som vill lära sig och fördjupning för dem som har hållit på ett tag. Därför har gruppen tagit fram olika hjälpmedel för lokalavdelningar:

Demokrati är kul – material för lokalavdelningar
Ett material som främst riktar sig till lokalavdelningar som vill ha tips hur ni kan arbeta demokratiskt på olika sätt. Här finns materialet:

Demokratimaterial för lokalavdelningar

Lokalavdelningsårsmötesmaterial
Demokratigruppen har också tagit fram ett material för tips och inspiration för dig som planerar lokalavdelningens årsmöte. Materialet innehåller bland annat mallar och information om vad olika uppdrag innebär. Tanken är att materialet ska kunna användas av lokalavdelningar som vill få stöd i sitt årsmötesarbete. Förhoppningen är att materialet ska inspirera till att årsmötet blir något större/roligare/mer än det brukar vara. Materialet riktar sig till de lokalavdelningar som behöver visst stöd, snarare än de som redan har egna goda rutiner för sina årsmöten.

Här finns materialet:
Material till lokalavdelningens årsmöte

Hur gör man? – enkla filmer om mötesteknik
Demokratigruppen har producerat korta filmer om hur man gör rent praktiskt när man sitter på till exempel ett årsmöte. Här hittar du dem på vår kanal på YouTube.

Ekonomi i lokalavdelningen?

Här finns det mer att läsa om ekonomin i lokalavdelningen och om för- och nackdelar med att ha ett eget bankkonto.

Barnkonsekvensanalys
Sedan den 1 januari 2013 ska alla beslut som tas av Svenska kyrkan genomgå en barnkonsekvensanalys. Det är ett sätt att få med barn och unga i den demokratiska beslutsprocessen i hela Svenska kyrkan! Vi tror och hoppas att ju mer församlingarna blir medvetna om att det ska göras barnkonsekvensanalyser så vill de göra den tillsammans med barn (0-18 år). Det gör att vi ser att det finns ett behov i att rusta våra lokalavdelningar och medlemmar i dessa frågor. En utbildning i barnkonsekvensanalys med målgrupp medlemmar i lokalavdelningarna togs fram 2016 och är klar att användas i fem distrikt. Här hittar du mer information om den:

BKA-utbildning för barn och unga

Andra uppdrag som demokratigruppen har är att jobba med hur barn kan vara en del av vardagsdemokratin (den demokratiska fostran) som ligger till grund för att kunna vara demokratisk även i andra sammanhang än Svenska Kyrkans Unga genom att känna ett ansvar att rösta i allmänna val och använda de demokratiska rättigheter som man har i samhället, se över hur Svenska Kyrkans Unga är demokratisk på de nationella årsmötena och att bredda åldern på dem som vanligtvis deltar på årsmötena.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med demokratigruppen kan du skicka e-post till demokrati@svenskakyrkansunga.se eller ringa arrangemangs- och utbildningssamordnare Maria Hammarström, 018-640 645.