Följ Svenska Kyrkans Unga

Här finns vi i sociala medier

Facebook: facebook.com/SvenskaKyrkansUnga

Twitter: twitter.com/SvKyrkansUnga

Instagram: instagram.com/svkyrkansunga – Vårt instagramkonto är ett vandringskonto! Vill ditt distrikt, din lokalavdelning eller du som enskild medlem ha kontot en vecka? Skriv ett mail kommunikation@svenskakyrkansunga.se

Snapchat: SvKyrkansUnga (sök på namnet i din app) – Här är vi aktiva under olika nationella arrangemang.

Youtube: youtube.com/SvenskaKyrkansUnga – Här lägger vi upp olika filmklipp som årsmötesskolor, årsmötes-tv och nostalgifilmer.

Nationella arbetsgrupper/projekt

Det finns också ett antal konton som våra nationella arbetsgrupper och nationella projekt ligger bakom.

Facebook:

facebook.com/SvKUngaGlobalt – Arbetsgruppen för globala påverkansfrågor är avsändare.

facebook.com/projektgodhet – Projekt: Godhet har makt över ondskan, vår diakonala satsning, sprider varje vecka tips om hur du kan vara en bättre medmänniska.

Twitter:

twitter.com/SvKUngaGlobalt – Arbetsgruppen för globala påverkansfrågor är avsändare.

twitter.com/SvKUngaTro – Arbetsgruppen för kristen tro och identitet är avsändare.

Instagram:

instagram.com/projektgodhet – Projekt: Godhet har makt över ondskan, vår diakonala satsning, sprider varje vecka tips om hur du kan vara en bättre medmänniska.

instagram.com/svkungaglobalt – Arbetsgruppen för globala påverkansfrågor är avsändare.

instagram.com/svkungatro – Arbetsgruppen för kristen tro och identitet är avsändare.

instagram.com/svkungaprat – Nätprästen Ellen är avsändare.