Svenska Kyrkans Unga om Coronaviruset

Svenska Kyrkans Unga anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset.  Samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar. 

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).

Vad är Corona?

Coronaviruset är ett virus som även kallas 2019-nCoV och viruset orsakar sjukdomen COVID -19.

 

Vilka symtom får man om man blir sjuk?

De symtom man får liknar en lunginflammation, det vill säga problem med luftvägarna tillsammans med feber och hosta. Symtomen kan vara lindriga.

 

Hur kan man undvika att bli smittad?

Du blir smittad om du kommer i direkt kontakt med andra smittade som till exempel hostar.

För att undvika smittspridning tänk på:

  • Undvik att ha nära fysisk kontakt med dem som har förkylningssymtom
  • Om du själv känner av förkylningssymtom, stannar hemma
  • Tvätta händerna noggrant, länge och ofta (sjung din favoritpsalm under tiden!)
  • Använd även handsprit om det är möjligt
  • Undvik att röra vid ansiktet
  • Hosta och nys i armveck eller i näsduk
  • Hälsa på varandra med vinkning istället för att ta i hand/kramas
  • Fridshälsning (vid gudstjänst) kan göras med att lägga handen på hjärtat istället för att ta i hand

 

Texten uppdaterad 2020-03-27.